България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.22 ММ101.25А315/500
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.224 ММ22.88К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.315 ММ50.98К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.315 ММ122.15А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.450 ММ371.15А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.475 ММ13.85К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.475 ММ80.45А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.500 ММ246.05А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.530 ММ141.88К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.530 ММ203.90А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.750 ММ101.50А315/500
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ455.95А315/500
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.12 ММ397.89K250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.25 ММ427.24К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.212 ММ90.57К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.212 ММ207.10А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ51.57К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.280 ММ211.45К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.280 ММ215.20А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.300 ММ418.92К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ205.90А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ315.32К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.35 ММ12.88К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ262.70К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.400 ММ520.71К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-O 0.420 ММ51.35К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ351.88К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ163.90А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ245.85А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ365.38К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.50 ММ434.08К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ472.57К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.55 ММ378.45К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ956.13К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.60 ММ338.63К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ1391.92К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.65 ММ704.71К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ860.83К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.70 ММ287.08К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ54.19К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.75 ММ55.47К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.80 ММ585.72К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.85 ММ779.53К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.00 ММ585.37К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.05 ММ368.95К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.06 ММ80.04К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.10 ММ1222.53К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.12 ММ1152.39К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.15 ММ818.66К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.18 ММ702.67К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.25 ММ429.99К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.30 ММ98.88К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.32 ММ1266.90К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.35 ММ420.69К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ306.23К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.45 ММ566.09К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.60 ММ440.50К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.70 ММ560.40К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.80 ММ766.12К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.85 ММ1285.49К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.90 ММ459.53К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ500.06К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ805.12К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ176.45К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.12 ММ151.32К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ178.39К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.70 ММ533.49К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ45.44К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ45.73К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.35 ММ284.30К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 4.00ММ66.97К355
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2 ПCO 2.00X4.00137.33м.355
МПХП - Г - 3/1.80X11.20/0.40/0.60604.00Д.38
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ25.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ13.15
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ25.67
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ25.94
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ25.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ25.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ38.79
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ38.95
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ38.51
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ38.77
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ52.05
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ25.88
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ52.03
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ39.21
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ13.10
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ52.50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ84.06
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ75.89
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ13.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ64.38
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ201.25
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ248.10
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ125.39
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ218.72
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ55.67
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ28.34
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ13.92
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ99.86
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ81.12
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ99.77
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ101.03
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ182.19
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ80.64
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ42.37
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.600 ММ61.58
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ83.13
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.900 ММ20.61
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.000 ММ21.50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.120 ММ22.14
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.500 ММ22.08
Станчо Огнянов тел. 0879 606 704 | e-mail: baza44@emka-bg.com
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Монтажни проводници
ПМВГ 0.50 КВ. ММ КАФЯВ 700      
ПМВГ 0.50 КВ. ММ СИН 1200      
ПМВГ 0.75 КВ. ММ ЖЪЛТ 1900      
ПМВГ 1.00 КВ. ММ ЖЪЛТ 16900      
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Маслоустойчиви кабели
H05VV-F 41G1.00 R7001765   
H05VVC4V5-K 18G2.50 R70011375   
Кабели за управление, контрол и предаване на информация
LIYY-OZ 2X0.75 КВ. ММ ЧЕР3000  3000
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ13.13
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ12.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ6.59
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ13.18
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ52.61
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ13.11
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ26.22
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ12.52
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ17.32
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ13.31
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ65.06
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ42.64
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ27.75
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.050 ММ41.01
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ41.96
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ20.13
Георги Дончев тел. 0675 3 13 58 мобилен. 0888 23 73 42