България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.22 ММ179.50м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.224 ММ227.25м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.224 ММ48.10м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.236 ММ127.45м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.300 ММ124.65м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.315 ММ63.75м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.315 ММ80.15м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 0.380 ММ28.76м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.500 ММ357.42м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.530 ММ475.33м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.560 ММ217.27м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.600ММ132.62м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.670 ММ116.32м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.710 ММ472.74м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ579.27м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ144.63м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.25 ММ527.35м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.800 ММ15.38м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.90 ММ184.45м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.212 ММ143.35м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.236 ММ38.55м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ191.07м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ103.35м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.280 ММ155.53м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ83.25м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.35 ММ90.80м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.400 ММ65.18м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-O 0.420 ММ101.62м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ719.25м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ78.64м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.50 ММ154.86м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ540.73м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.60 ММ174.21м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ228.82м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ39.20м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ219.46м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.70 ММ135.22м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ591.68м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.80 ММ71.26м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.85 ММ346.30м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.00 ММ101.31м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.06 ММ662.55м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.10 ММ540.96м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.18 ММ640.06м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.30 ММ667.49м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.32 ММ57.40м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ688.66м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.45 ММ196.91м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.50 ММ272.70м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.55 ММ778.69м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.65 ММ896.08м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.70 ММ736.12м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.75 ММ230.18м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.80 ММ600.65м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ443.58м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ664.50м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.12 ММ1260.88м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.24 ММ306.17м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.36ММ395.75м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ524.40м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ195.36м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ104.41м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ384.14м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ581.74м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ21.98м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ90.26м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ584.67м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ91.00м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.15 ММ45.49м.355
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2 ПCO 2.00X4.00137.33м.355
МПХП - Г - 3/1.80X11.20/0.40/0.60604.00Д.38
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ25.96
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.220 ММ13.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ25.67
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ26.01
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ12.81
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ12.86
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ12.98
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ25.73
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ12.88
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ65.24
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ13.08
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ25.96
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ39.10
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ52.27
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ13.14
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ13.09
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ39.28
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ94.94
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ97.65
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ26.85
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ37.26
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ154.00
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ99.68
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ143.62
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ182.92
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ98.64
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ132.42
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ126.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ200.19
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ120.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ162.30
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ101.56
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ82.41
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.600 ММ84.00
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.700 ММ86.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ83.13
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.000 ММ19.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.120 ММ20.44
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.500 ММ22.13
Станчо Огнянов тел. 0879 606 704 | e-mail: baza44@emka-bg.com
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Монтажни проводници
ПМВГ 0.50 КВ. ММ КАФЯВ 700      
ПМВГ 0.50 КВ. ММ СИН 1200      
ПМВГ 0.75 КВ. ММ ЖЪЛТ 1900      
ПМВГ 1.00 КВ. ММ ЖЪЛТ 16900      
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Маслоустойчиви кабели
H05VV-F 41G1.00 R7001765   
H05VVC4V5-K 18G2.50 R70011375   
Кабели за управление, контрол и предаване на информация
LIYY-OZ 2X0.75 КВ. ММ ЧЕР3000  3000
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ12.95
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ25.75
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ12.89
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ64.64
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ13.12
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ13.09
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ13.15
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ13.49
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ13.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.700 ММ55.67
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ83.33
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ28.31
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ14.59
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ40.91
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.100 ММ20.09
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.300 ММ39.21
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ101.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ19.57
Георги Дончев тел. 0675 3 13 58 мобилен. 0888 23 73 42