България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.20 ММ201.75м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.22 ММ101.25м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.224 ММ34.85м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.400 ММ290.32м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.400 ММ295.65м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.450 ММ215.47м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.475 ММ82.20м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.500 ММ408.40м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.500 ММ204.48м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.560 ММ230.77м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.600ММ303.97м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.700 ММ222.84м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.710 ММ154.06м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.80 ММ38.43м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.85 ММ566.87м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.90 ММ478.56м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ465.81м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ403.70м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.00ММ144.55м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ722.39м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.90 ММ61.18м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ189.40м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.212 ММ39.12м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.224 ММ94.53м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.224 ММ110.95м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.236 ММ104.52м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.250 ММ211.65м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.250 ММ422.55м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ141.60м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ257.35м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.280 ММ44.90м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.300 ММ12.73м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.300 ММ115.70м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ237.10м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ296.95м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.35 ММ233.69м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ181.19м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.400 ММ788.14м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ425.65м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ39.10м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ674.85м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ390.43м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.50 ММ1538.42м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ304.75м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.55 ММ169.53м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ472.49м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.60 ММ522.83м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ161.06м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.65 ММ1182.06м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ468.49м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ526.45м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.70 ММ391.25м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ380.69м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ506.75м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.75 ММ1407.69м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.80 ММ1483.71м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.85 ММ1170.02м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.90 ММ373.52м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ304.52м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.00 ММ590.86м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.05 ММ1203.86м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.06 ММ185.09м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.10 ММ604.66м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.12 ММ1727.44м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.12 ММ81.50м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.15 ММ1328.07м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.18 ММ84.63м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.20 ММ117.99м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.25 ММ1083.04м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.30 ММ504.48м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.32 ММ100.41м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.35 ММ351.87м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ1505.26м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ77.25м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.45 ММ119.18м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.55 ММ476.76м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.60 ММ645.97м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.60 ММ180.90м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.70 ММ639.52м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.80 ММ1060.78м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.85 ММ1305.07м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.90 ММ107.15м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ1423.64м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ442.33м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.12 ММ63.35м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.36ММ131.22м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ412.85м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ788.18м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ784.76м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ170.89м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ178.39м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.70 ММ44.38м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ199.29м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ1009.00м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ45.66м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ539.54м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ245.16м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ600.42м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.35 ММ61.79м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.35 ММ929.59м.355
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2 ПCO 2.00X4.00137.33м.355
МПХП - Г - 3/1.80X11.20/0.40/0.60604.00Д.38
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ25.96
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.220 ММ13.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ25.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ25.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ26.01
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ25.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ25.95
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ25.73
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ51.94
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ51.52
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ38.42
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ77.19
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ111.84
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ25.97
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ26.19
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ26.12
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ39.64
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ105.63
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ397.93
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ27.19
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ106.05
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ160.71
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ181.64
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ262.65
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ180.14
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ186.49
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ197.49
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ520.62
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ202.76
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ181.75
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ183.71
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ176.54
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ981.24
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ101.85
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ80.63
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.600 ММ166.31
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.700 ММ86.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ83.13
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.900 ММ41.11
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.000 ММ20.44
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.120 ММ20.44
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.400 ММ22.26
Станчо Огнянов тел. 0879 606 704 | e-mail: baza44@emka-bg.com
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Монтажни проводници
ПМВГ 0.50 КВ. ММ КАФЯВ 700      
ПМВГ 0.50 КВ. ММ СИН 1200      
ПМВГ 0.75 КВ. ММ ЖЪЛТ 1900      
ПМВГ 1.00 КВ. ММ ЖЪЛТ 16900      
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Маслоустойчиви кабели
H05VV-F 41G1.00 R7001765   
H05VVC4V5-K 18G2.50 R70011375   
Кабели за управление, контрол и предаване на информация
LIYY-OZ 2X0.75 КВ. ММ ЧЕР3000  3000
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ12.96
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ12.94
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ12.77
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ12.81
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ25.93
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ26.37
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ14.15
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ27.02
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ81.12
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ41.17
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.700 ММ70.70
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ42.12
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ39.04
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ70.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ69.40
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ85.88
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ14.63
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ14.36
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ20.76
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.100 ММ20.76
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ19.75
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ60.37
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ82.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ60.08
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.350 ММ20.67
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ20.38
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ114.75
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.800 ММ20.49
Георги Дончев тел. 0675 3 13 58 мобилен. 0888 23 73 42