България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Холдинг ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ АД

гр. София 1000
ул. "Бачо Киро" №8

(02) 980 26 48; (02) 980 34 38

(02) 986 92 65

office@hika-bg.com

EMKA АД

гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" № 30

(0675) 3 28 68

(0675) 3 28 70

emka@nat.bg

Прокурист

гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" № 30

(0675) 3 13 93

(0675) 3 28 70

pokupki@emka-bg.com

Търговски Пълномощник

(0675) 3 13 94

sales@emka-bg.com

Директор Връзки с Инвеститорите

(0675) 3 13 30

emka.up@nat.bg

Търговска база София

ул. "В. Левски" 143
(Мраморско шосе)

0879 606 704

baza44@emka-bg.com

Отдел Материално Техническо Снабдяване
Директор Търговия

0675 3 13 83

emka.commerce@nat.bg

Продажби Износ

0675 3 13 85

emka.sales@nat.bg

0675 3 13 84

export@emka-bg.com

Продажби Вътрешен Пазар