България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Във връзка оптимизиране на производствения процес, "ЕМКА" АД предлага подобрени цени за медни емайлирани проводници.
За контакт: Галина Михова, тел.: 0889742859, email: emka.commerce@nat.bg
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.20 ММ119.80К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.224 ММ72.02К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.224 ММ104.05А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.300 ММ226.11К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.315 ММ79.40А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.335 ММ37.92К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.335 ММ102.40А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.400 ММ84.60А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.425 ММ202.76К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.425 ММ207.30А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.500 ММ12.89К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.560 ММ162.65А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.600ММ273.97К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.600ММ199.55А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.650 ММ482.39К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.700 ММ589.93К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.710 ММ116.83К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.710 ММ211.80А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.750 ММ145.21К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.80 ММ245.10А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.80 ММ693.52К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.90 ММ200.22К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.90 ММ217.15А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ99.35А315/500
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ519.00К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.25 ММ1197.80К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-O 1.32 ММ208.30А400/630
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.70 ММ230.90А400/630
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 2.00 ММ230.00А400/630
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ157.41К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ82.60А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.212 ММ12.76К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.224 ММ506.77К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.236 ММ432.98К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.236 ММ209.30А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.250 ММ210.17К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ248.98К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.280 ММ542.44К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.300 ММ132.93К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ285.76К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ69.00А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ116.41К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ123.65А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.35 ММ25.79К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ129.96К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ83.00А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.375 ММ78.90А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.400 ММ371.60К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.400 ММ302.03К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.400 ММ104.65А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-O 0.420 ММ143.83К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ353.62К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ130.70А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ77.10К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ52.63К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ164.55А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.50 ММ25.87К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.50 ММ181.53К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.50 ММ214.10А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ541.57К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.55 ММ443.39К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ485.28К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ41.35А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.60 ММ26.14К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.60 ММ19.70К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.60 ММ206.90А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ733.71К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.65 ММ1056.22К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.65 ММ40.47К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ443.44К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ103.95А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.70 ММ954.55К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.70 ММ63.49К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ261.31К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ264.52К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ73.25А315/500
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.75 ММ205.75А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.80 ММ90.83К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.85 ММ42.64К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.85 ММ216.76К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.85 ММ208.80А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.90 ММ441.11К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.90 ММ20.45К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ182.52К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ200.80К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ112.75А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.00 ММ400.88К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.00 ММ187.40А400/630
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.05 ММ618.91К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.06 ММ536.10К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.10 ММ259.46К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.12 ММ1344.00К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.15 ММ178.59К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.18 ММ732.58К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.20 ММ628.55К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.20 ММ188.70А315/500
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.25 ММ581.74К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.30 ММ801.65К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ854.69К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ97.15А315/500
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.45 ММ179.66К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.60 ММ37.36К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.65 ММ302.98К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.70 ММ21.08К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.75 ММ21.92К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.80 ММ526.19К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.80 ММ398.40А315/500
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.85 ММ870.75К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.90 ММ101.73К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.95 ММ898.02К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ1434.04К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ65.12К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ128.35К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.12 ММ178.90К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.24 ММ417.75К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ303.60К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ538.55К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.36ММ83.55К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.36ММ414.92К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ484.50К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ518.44К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ508.07К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ363.20А400/630
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ339.59К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ631.02К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.65 ММ352.88К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.65 ММ761.65К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.70 ММ23.22К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.70 ММ293.05К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ44.16К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ278.15К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ347.20К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ228.02К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.15 ММ224.18К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.35 ММ206.89К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.35 ММ403.20К355
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2 ПCO 2.00X4.00180.33K355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2 ПCO 1.00X6.0070.40K500
МПХП - Г - 3/1.80X11.20/0.40/0.60604.00Д.38
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ13.12
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ26.06
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ12.85
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ12.98
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ13.14
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ38.45
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ12.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ39.19
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ39.02
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ38.91
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ25.88
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ38.58
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ39.26
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ13.21
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ26.13
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ26.16
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ93.86
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ40.10
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ28.55
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ39.16
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ109.42
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ89.14
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ38.94
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ98.21
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ28.79
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ55.26
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ58.51
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ139.37
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ40.17
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ19.46
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ79.80
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ40.48
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ63.08
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.600 ММ65.92
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ21.72
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.900 ММ40.68
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.000 ММ21.24
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.120 ММ22.09
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.200 ММ21.37
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.500 ММ21.01
Станчо Огнянов тел. 0879 606 704 | e-mail: baza44@emka-bg.com
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Монтажни проводници
ПМВГ 0.50 КВ. ММ КАФЯВ 700      
ПМВГ 0.50 КВ. ММ СИН 1200      
ПМВГ 0.75 КВ. ММ ЖЪЛТ 1900      
ПМВГ 1.00 КВ. ММ ЖЪЛТ 16900      
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Маслоустойчиви кабели
H05VV-F 41G1.00 R7001765   
H05VVC4V5-K 18G2.50 R70011375   
Кабели за управление, контрол и предаване на информация
LIYY-OZ 2X0.75 КВ. ММ ЧЕР3000  3000
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ9.58
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ12.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ12.98
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ13.06
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ12.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ13.02
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ9.03
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ39.66
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ13.05
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ13.31
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ55.39
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ26.46
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.700 ММ71.00
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ26.14
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ38.93
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ14.12
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ55.02
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ28.46
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ28.07
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ20.51
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.200 ММ41.09
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ59.21
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ80.96
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ86.48
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ20.89
Георги Дончев тел. 0675 3 13 58 мобилен. 0888 23 73 42