България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg

Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година определя условията за пускане или предоставяне на пазара на строителни продукти чрез установяването на хармонизирани правила относно експлоатационните качества на строителните продукти по отношение на основните им характеристики и на използването на маркировката "СЕ" върху тези продукти.

Декларация за експлоатационни показатели, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 се изготвя от производителя за даден продукт. Необходимото съдържание на декларацията за експлоатационни показатели е посочено в EN 50575.

Всяка декларация има уникален номер на документ. Този номер е посочен и върху CE-етикета на строителния продукт.

Декларацията за експлоатационни характеристики е изискване за маркировка на продукта със знака "СЕ".

CPR
Фамилии кабели на ЕМКА АД
търговско наименование
Декларация за експлоатационните
характеристики
Клас на горене съгласно
EN 50575:2014+A1:2016
LiYYEMKA701497-01/01Eca
LiYY-JZ/OZEMKA702262-01/01Eca
LiYY-JB/OBEMKA701497-01/18Eca
LiYCY 50+5%EMKA701497-02/02Eca
LiYCY 60%EMKA701497-02/02Eca
LiYCY 65%EMKA701497-02/02Eca
LiYCY 70%EMKA701497-02/02Eca
LiYCY 75%EMKA701497-02/02Eca
LiYCY 85%EMKA701497-02/02Eca
LiYCY-JZ/OZ 50+5%EMKA701497-02/02Eca
LiYCY-JZ/OZ 60%EMKA701497-02/02Eca
LiYCY-JZ/OZ 65%EMKA701497-01/02Eca
LiYCY-JZ/OZ 70%EMKA701497-02/02Eca
LiYCY-JZ/OZ 75%EMKA701497-02/02Eca
LiYCY-JZ/OZ 85%EMKA701497-01/02Eca
LiYCY (TP) 50+5%EMKA701497-01/03Eca
LiYCY (TP) 60%EMKA701497-01/03Eca
LiYCY (TP) 65%EMKA701497-01/03Eca
LiYCY (TP) 75%EMKA701497-01/03Eca
LiYCY (TP) 85%EMKA701497-01/03Eca
LiYCY (TP) 85%
with drain wire
EMKA701497-01/04Eca
H03VV-FEMKA702285-01/02Eca
H05VV-FEMKA701497-01/05Eca
H05V-KEMKA702285-01/04Eca
H07V-KEMKA702285-01/01Eca
LiYYCY-JZ/OZEMKA701497-01/07Eca
LiYYCY-JB/OB 85%EMKA701497-01/19Eca
LiYY-JZ/OZ 0.6/1 kVEMKA701497-01/08Eca
LiYYCY-JZ/OZ 0.6/1kV 85%EMKA701497-01/09Eca
LiYYCY-JZ/OZ 0.6/1kV 70%EMKA701497-01/09Eca
LiYCY-JB/OB 1000V 85%EMKA701497-01/10Eca
LiYCY-JB/OB 1000V 70%EMKA701497-01/10Eca
HO5VV5-FEMKA701497-01/11Eca
HO5VVC4V5-K 85%EMKA701497-01/12Eca
HO5VVC4V5-K 70%EMKA701497-01/12Eca
HSLH-JZ/OZEMKA701497-01/15Dca-s1,d2,a1
HSLH-JB/OBEMKA701497-01/15Dca-s1,d2,a1
HSLCH-JZ/OZ 85%EMKA701497-01/16Dca-s2,d2,a1
HSLCH-JZ/OZ 70%EMKA701497-01/16Dca-s2,d2,a1
HSLCH-JB/OB 85%EMKA701497-01/16Dca-s2,d2,a1
HSLCH-JB/OB 70%EMKA701497-01/16Dca-s2,d2,a1
LIFYY-JZ/OZEMKA701497-01/13Eca
LIFYYCY-JZ/OZ 85%EMKA701497-01/14Eca
YSLY-JZEMKA702262-02/01Eca
YSLCY-JZ/0Z 50+5%EMKA701497-01/02Eca